Rejniški priročnik

Uvedene sankcije

Neupoštevanje pravil lahko kaznujemo z uvedbo naslednjih sankcij:

  • delna ali popolna izguba točk karme,
  • začasna ali trajna prepoved igranja,
  • začasna ali trajna prepoved dostopa do forumov,
  • začasna ali trajna prepoved dostopa do sistema za pošiljanje zasebnih sporočil,
  • začasna ali trajna prepoved dostopa do sistemov prodaje in izmenjave,
  • začasna ali trajna prepoved dostopa do uvrstitev,
  • začasna ali trajna prepoved dostopa do prostora za ustvarjanje,
  • delni ali popolni odvzem neupravičeno pridobljenih bonov ali ekvusov in
  • delni ali popolni odvzem neupravičeno pridobljenih konjev, virov in zaslužkov.