Rejniški priročnik

Vsebina, ki jo ustvari uporabnik

Prostor za ustvarjanje je prostor, kjer lahko predlagate ilustracije, ki naj se uporabijo na Howrse, in osvojite bone, če zmagajo na glasovanju.

Te ilustracije so lahko konjske dlake za Zlato jabolko ali pokrajine za Helijev žarek.

Prostor za ustvarjanje je za vse jezike (angleški, nemški, francoski ...). To pomeni, da če predlagate ilustracijo in ta zmaga na glasovanju, bo na voljo v vseh jezikih.

Kako deluje

Proces izbire poteka vsak mesec in sledi posebnemu postopku. Ta mesec:

 1. Predlaganje ilustracij

  31. maj ob 22:00 » 5. junij ob 21:59

  Vsakdo lahko predlaga ilustracije z uporabo Črnega bisera

 2. Glasovanje

  5. junij ob 22:00 » 14. junij ob 21:59

  Igralci vseh jezikov glasujejo za ilustracije, ko so te potrjene.

 3. Izbor

  Izbrane so najbolj priljubljene ilustracije in razvrščene po kategorijah.

 4. Objava

  26. junij ob 05:00

  Izbrane ilustracije so objavljene na spletu v vsakem izmed jezikov strani.

Nagrade

Predlaganje ilustracij je lahko dokaj donosno! Na dan, ko je ilustracija objavljena, vsaka ilustracija avtorju prinese:

 • 10 000 ekvusi
 • različno število bonov za različne vrste ilustracij:
  • pommeor4 000 4000 bonov za dlako zlatega jabolka z neomejenim številom uporab in 2 000 2000 bonov za dlako z omejenim številom uporab.
  • rayonhelios3 000 3000 bonov za pokrajino s Helijevim žarkom

Če vaša ilustracija ni bila izbrana, vam bodo po glasovanju povrnjeni boni, ki ste jih porabili, ko ste predlagali ilustracijo.