Rejniški priročnik

Zaslužen denar

Kateri so različni načini služenja denarja?

  • Naloge: vaš konj prejme določen znesek denarja; znesek je odvisen od vašega konjeniškega centra.
  • Tekmovanja, v katerih sodelujejo vaši konji
  • Ponudbe za parjenje, če imate v lasti žrebce
  • Prodaja konjev iz vaših hlevov
  • Prodaja iztrebkov, ki jih proizvedejo vaši konji
  • Prodaja izdelkov iz vašega inventarja v trgovini
  • Izmenjava predmetov s črnega trga
  • Uporaba bonov za polnjenje rezerve