Rejniški priročnik

Genetika

Genski potencial

Genski potencial konja se izračuna na podlagi genskega potenciala in BLUP (najboljše linearne nepristranske napovedi) njegovih staršev.

Ko se žrebe skoti, se njegov genetski potencial ne more dalje razvijati

Prirojene spretnosti in napredovanje spretnosti zaradi igranja in opravljanja nalog niso vključeni v genetskem potencialu. To pomeni, da konjeve spretnosti lahko presežejo vrednosti, ki so navedene v njegovem genetskem potencialu.

Zvezde, podeljene za odličnost

Nagrada za odličnost je zelena zvezda, ki jo najdete pod genetskim potencialom konja. Je znak za to, da konj za določeno sposobnost izkazuje odličnost. Pojavi se redko, saj pomeni vrhunec trdega dela konjerejca na treningih in premišljene izbire konjev za razmnoževanje. Prejmejo jo izjemni konji!

Za pridobitev zvezde odličnosti mora konj za dano sposobnost doseči 100% genetskega potenciala. Lahko dobite tudi dodatno zvezdo sposobnosti za vsakih 10% dodatnega genetskega potenciala v tej sposobnosti.

Zvezde odličnosti se podeljujejo samo ob rojstvu žrebeta, ker se genetski potencial konja ne spreminja več potem, ko se skoti.

Prirojene sposobnosti

To so sposobnosti, ki jih ima konj vse od rojstva. Ni nujno, da ima vsako žrebe prirojene sposobnosti. Te so odvisne od staršev žrebeta, njihovega genskega potenciala in njihovega BLUP. Tako se lahko, na primer, žrebe rodi z vzdržljivostjo v višini 10%.

Žrebe se ne more roditi z negativnimi sposobnostmi. Če je povprečen BLUP njegovih staršev pod 0, žrebe nima nobenih prirojenih sposobnosti.

Te prirojene sposobnosti so določene ob rojstvu. Dodajo se genskemu potencialu.

Pomnite, da so prirojene sposobnosti združene s sposobnostmi, zato je mogoče preseči vrednosti, navedene v genskem potencialu. Ta dejanska vrednost šteje za minimalne zahteve glede sposobnosti za tekmovanja.

BLUP

Vrednost BLUP je genetski kazalec. Igra vlogo pri razmnoževanju, saj BLUP-vrednosti staršev vplivata na genetski potencial in sposobnosti ob rojstvu.

Izračuna se na podlagi:

  • stopnja treninga konja v njegovih treh najboljših sposobnostih
  • število tekmovanj, na katerih je konj zmagal, pri čemer je idealno število zmag 20
  • starost konja, BLUP lahko doseže starost 100 let le od starosti 10 let

Na osnovi teh parametrov bo vrednost BLUP vedno nekje med –100 in +100, pri čemer je –100 najmanjša vrednost, +100 pa najvišja vrednost, ki jo lahko konj doseže.

Višja kot je povprečna BLUP-vrednost staršev, večje so možnosti, da bo žrebe imelo visok genski potencial in prirojene sposobnosti.

Če je povprečna BLUP-vrednost staršev pod 0, žrebe ne bo imeli prirojenih sposobnosti.

Da bi dobili najboljše možne žrebičke, je kot partnerje za oploditev priporočljivo izbrati konje z visoko ali vsaj pozitivno vrednostjo BLUP, tj. konje, ki so dobro izurjeni in so se dobro odrezali na tekmovanjih.