Rejniški priročnik

Črni trg

Črni trg je zelo neobičajen kraj. Bodite pozorni, ko boste tam, saj vas moč predmetov, ki se tam nahajajo, lahko čisto prevzame.

Predmete na črnem trgu lahko kupujete z boni.

Teh predmetov mladič ne more podedovati od staršev. Niso prenosljivi z enega konja na drugega in ne da se jih obdržati, kadar konj umre.