Rejniški priročnik

Vaš račun

Svoje osebne podatke lahko kadarkoli spremenite na strani Račun.

Upoštevajte tudi, da bodo zaradi varovanja podatkov vsi računi, ki so neaktivni več kot 180 dni, samodejno izbrisani.