Rejniški priročnik

Delitev vašega računa

Pooblaščenim prijateljem lahko dovolite, da dostopajo do vašega računa in poskrbijo zanj, ko niste na voljo. Gumb »Skupna raba računa« bo vašim soupraviteljem omogočil dostop do vašega računa za 30 dni, dokler se ne prijavite znova. Na ta način bodo imeli omejen dostop do vašega računa. Lahko poskrbijo za vaše konje, vendar nikoli ne bodo mogli izbrisati vašega računa, vašega konjeniškega centra, vaših kobilarn ali prodati vaših konjev.

Opozorilo! Soupravljanja svojega računa ne smete zaupati nekomu, ki ga ne poznate. Vsaka neželena dejavnost v vašem računu s strani soupravitelja je vaša odgovornost.