Rejniški priročnik

Vreme in letni časi

Na Howrse letni časi trajajo en teden. Jesen se prične prvi dan v vsakem resničnem mesecu. Ker traja 1 teden, se zima prične 8. dan v mesecu, pomlad 15. dan in poletje 22. dan. Poletje traja do konca resničnega meseca, nato pa se krog letnih časov spet ponovi v naslednjem mesecu.

Letni časi v igri vplivajo na količino trave na travnikih. Na rodovitnih travnikih je spomladi in poleti veliko trave, pozimi pa postane pičla.