Priročnik za konjeniške centre

Forum centra

Ker ste direktor centra, imate tudi forum. Dostop do foruma lahko poljubno urejate. To pomeni, da lahko omejite dostop za igralce, ki imajo nastanjenega konja v vašem centru ali pa dovolite dostop za vse igralce na Howrse.

Forum je vaša odgovornost. Vi ste moderator in njegovo delovanje je odvisno od vas. Svoj forum lahko ustvarite in vzpostavite na strani za upravljanje vašega konjeniškega centra.

Forum konjeniškega centra, ki je odprt vsem rejcem, je dostopen prek podrobnosti centra.