Priročnik za konjeniške centre

Tekmovanje

V vašem konjeniškem centru lahko organizirate tekmovanja. Ko se najboljši konji Howrse udeležijo tekmovanj, se bo ugled vašega centra povečal!

Jim lahko nastavite različne parametre, ki določajo, kateri konji bodo imeli dostop do vašega tekmovanja.

Za vsako tekmovanje potrebujete 5 udeležencev. Tekmovanja se začnejo samodejno nekaj minut po zaprtju prijav. Prijave se ponovno odprejo od 1 do 24 ur po zadnjem tekmovanju, odvisno od vrste tekmovanja. Dokler ni prijavljenih konjev, lahko na strani tekmovanj v meniju konjeniškega centra spreminjate najnižjo stopnjo ali progo svojega tekmovanja. Če vaše tekmovanje ni bilo izvedeno v petih dneh po prijavi udeleženca, ga lahko znova spremenite.

Tekmovanja v klasičnem jahanju

Če je vaš konjeniški center specializiran za klasično jahanje, lahko organizirate:

 • hitrostne dirke (kas ali galop)
 • tekmovanja v krosu
 • tekmovanja v preskakovanju ovir
 • tekmovanja v dresuri

Pri organizaciji tekmovanj v krosu, v preskakovanju ovir ali dresuri se morate prepričati, da pred registracijo konjev težavnostna stopnja proge ustreza minimalni zahtevnostni stopnji vzdržljivosti za tekmovanja v krosu, preskakovanja za preskakovanje ovir in dresure za tekmovanja v dresuri.

Ko ustvarite svoj konjeniški center, prejmete majhno dirkališče, ki ga lahko uporabite za organizacijo ene hitrostne dirke na dan. Drugega lahko kupite pozneje na strani za tekmovanja. Vsak konjeniški center lahko ima do 2 dirkališči. Za optimalni ugled morate organizirati 2 tekmovanji, za kar potrebujete 2 dirkalni stezi.

Tekmovanja v western jahanju

Če je vaš konjeniški center specializiran za western jahanje, lahko organizirate:

 • tekmovanja v dirki okrog sodov
 • tekmovanja v disciplini cutting
 • tekmovanja v disciplini trail class
 • tekmovanja v disciplini Western pleasure

Pri organizaciji reining in trail class tekmovanj se morate prepričati, da pred registracijo konjev težavnostna stopnja ustreza minimalni zahtevnostni stopnji galopiranja za reining tekmovanja in dresure za trail class tekmovanja.

Organizacija tekmovanja v disciplini cutting zahteva teličke, ko ustvarjate ali urejate svoje tekmovanje. Ko ustvarite tekmovanje, prejmete svojege prvega telička brezplačno. Število teličkov določa najnižjo raven vzdržljivosti, ki jo morajo imeti konji ob prijavi.

Tekmovanja za konje na nizki stopnji

Rezervacije lahko opravite za tekmovanja, ki so odprta za konje nizke stopnje. Vaša tekmovanja bodo pridobila več ugleda od tistih, ki so na isti stopnji in bodo odprta za vse konje, in prejeli boste 500 Equus vsakič, ko bodo potekala tekmovanja za konje nižje stopnje.

Konji nizke stopnje so konji, ki:

 • ima manj kot 20 zmag
 • nimajo nobene sposobnosti nad 2130
 • ki nimajo nobene sposobnosti z genetskim potencialom nad 2980

Ta vrednost se preračuna vsako noč.