Priročnik za konjeniške centre

Izboljšave

Izboljšave boksov

Da bi bilo konjem, ki so nameščeni v vašem konjeniškem centru, bolj udobno, lahko nabavite izboljšave in jih namestite v izbrane bokse:

  • korito za vodo: ko jim daste piti, bodo konji s koritom za vodo v svojem boksu pridobili 4-krat več energije in dobrega počutja kot konji, ki nimajo korita za vodo;
  • prha: pri izvajanju dejanj bodo konji s prho v svojem boksu porabili 10% manj energije kot konji, ki nimajo na voljo prhe.

V vsak boks lahko namestite samo eno prho in eno korito za vodo.

Ponudba prh in korit za vodo poveča ugled vašega konjeniškega centra.

Izboljšave travnikov

Če želite izboljšati donos pridelkov ali krav v svojem konjeniškem centru, lahko nabavite izboljšave in jih dodate na izbrane travnike:

  • korito za krmo: če na travniku, ki je opremljeno s koritom, gojite krave, bodo proizvedle 30% več usnja;
  • traktor: če imate na travniku traktor, se donos pridelka na tem travniku poveča za 50%.

Vsak travnik lahko ima samo eno korito za krmo in en traktor.