Priročnik za konjeniške centre

Nastanjeni konji

Cena bivanja

Vaš konjeniški center lahko sprejema nastanjene konje. Strošek nastanitve na konja na noč lahko izberete preko uprave svojega centra. Ta strošek mora biti med 20 ekvusi in 200 ekvusi. Toda ko v svojem konjeniškem centru namestite svoje konje, ne plačate ničesar in vaš center ne zasluži ničesar.

Najnižja zahtevana sposobnost

Določite lahko minimalne zahtevane spretnosti za konje, ki so nastanjeni v vašem centru. To storite preko uprave svojega konjeniškega centra. Samo konji, ki dosegajo vsaj te spretnosti, se lahko registrirajo v vašem centru. Upoštevajte, da to velja tudi za rejce, za katere ste rezervirali boks. Če njihov konj ne izpolnjuje zahtevanega minimuma za spretnosti, ki ste ga določili, ga ne bodo mogli registrirati pri vas.

Potek nastanitve

Ko poteče obdobje njihove nastanitve, nastanjeni konji zapustijo konjeniški center takoj po dnevni posodobitvi spletnega mesta ob 03:00.

Podaljšanje bivanja

Redno preverjajte novice v vaši upravi. Tam boste našli prošnje za podaljšanje nastanitve s strani rejcev, ki imajo konja nastanjenega v vašem centru, in lahko boste sprejeli ali zavrnili te prošnje.

Vpliv gojencev na ugled

Seveda bodo konji, ki so nastanjeni pri vas, vplivali na vaš center, kar je odvisno od njihovega števila in najboljših sposobnosti.